Capsimax Termal Flaster

ÜRÜN BİLEŞİMİ
Capsimax Termal Flaster (12 x 9 cm) 40,4 mg. Kapsikum oleoresin (3,2 mg. Kapsaisin) Yardımcı Maddeler: Metil salisilat, Kafur, Mentol, Timol, Nane esansı,Tarçın esansı, Lavanta esansı içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Kapsaisin periferik sinirlerde yer alan C-Tip vanilloid reseptörlere (VR1) bağlanır ve katyon kanallarının açılmasına neden olarak kalsiyum akışını ve nöropeptidlerin (P maddesi) salınımını başlatır. Kalsiyum kanalının bloke edilmesi ile duysal liflerde P maddesi azalması (tüketimi) gerçekleşir ve bunun sonucunda analjezi oluşur. Menthol "soğuk" reseptörlerini stimüle ederek serinlik hissine neden olur ve kappa-opioid reseptörlerin aktivasyonuyla, ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesine yardımcıdır. Kafur farklı sayıda reseptörleri etkileyerek analjezik etkiye yardımcıdır. Metil salisilat, timol topikal ağrı tedavisinde kullanılır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERLERİ
Boyun, omuz, bel ve vücudun diğer yerlerindeki kasve eklem ağrılarında, artrit, eklem burkulmaları ve incinmelerinde, ağrılı kas gerilmelerinde ağrıların azaltılmasında tedaviye yardımcıdır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Hassas ciltlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Kullanımı sırasında üzerine dışarıdan ısı uygulanmamalıdır. Aşırı duyarlılık oluşabileceğinden açık yara ve tahriş olmuş deriye uygulanmamalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER
Nadiren ciltte aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yapıştırılacağı ağrılı yerin üzeri temizlenir ve kurulanır. Thermal Plaster'in üzerini kaplayan koruyucu kağıdı çıkarılır. Ağrılı yerin üzerine yerleştirilir. Sıcaklık etkisi kayboluncaya kadar kullanılır. Bu süre 2 günden fazla olmamalıdır. Tekrarlayan kullanımlarda aynı bölgede kullanılacak ise ilk uygulamadan sonra 14 gün geçmelidir.

TİCARİ ŞEKLİ
Kutuda 4 adet zarf

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN (TARİH / NO)
29.01.2009 / 2009-9