Menthoplast Termal Flaster

ÜRÜN BİLEŞİMİ
Menthoplast Mentollü Flaster 140 mg. Mentol, 50 mg Kafur, 160 mg. Metil salisilat içermektedir. Yardımcı Madde : Nane esansı.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Mentol, nane bitkisinden elde edilen ucucu yağın ana bileşenlerindendir. İnflamasyon, spazm ve ağrının tedavisinde kullanılır. Topikal uygulamadan sonra, menthol "soğuk" reseptörlerini stimüle etmek yoluyla sinir membranlarının kalsiyum iyon akımlarını inhibe ederek, bir serinlik hissine neden olur. Mentolün analjezik özellikleri kısmen, kappa-opioid reseptörlerin aktivasyonu yoluyla gerçekleşir bu ise ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesine yardımcıdır. Metil salisilat, Gaultheria procumbens (keklik üzümü) ana aktif bileşendir. Sentetik olarak salisilik asitten elde edilir. Ağrılarda ise topikal kullanımda terapi etkisi yaratır. Kafur birkaç sayıda sayıda farklı reseptörü ihibe eder. Kafurla indüklenen TRPV1(transient receptor potential vanilloid subtype 1) reseptöründe duyarsızlaşma ve TRPA1(transient receptor potential ankyrin-repeat) reseptörünün blokajı, kafurun analjezik etkilerinin temelini oluşturur. Mentol, Metil salisilat, Kafur kan damarlarını genişletir. Uygulanan bölgeye kan akışını hızlandırır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERLERİ
Boyun , omuz, bel bölgelerindeki kas ve eklem ağrılarında, adale ağrıları, sertlikleri, yorgunlukları, burkulma ve incinmelerde ağrının azalmasında tedaviye yardımcıdır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Hassas ciltlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Açık yara ve tahriş olmuş deriye uygulanmaz. Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ağrı yerinde başka ısıtıcı yöntemlerle eş zamanlı kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER
Nadiren ciltte aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yapıştırılacağı ağrılı yerin üzeri temizlenir ve kurulanır. Menthoplast Flasterin üzerini kaplayan koruyucu kağıdı çıkarılır. Ağrılı yer üzerine yerleştirilir. Ağrılı bölgede günde 3 defadan fazla kullanılmamalıdır. Bir flasterin etkisi 8 saat devam edecektir.

TİCARİ ŞEKLİ
Kutuda 4 adet zarf

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN (TARİH / NO)
21.04.2009 / 2009-28