Kapsikumlu Merhem

ÜRÜN BİLEŞİMİ
%0,625 Kapsikum oleoresin (%0,05 Kapsaisin), %5 Mentol, %5 Kafur, %3 Metil Salisilat. Yardımcı madde: Likit parafin,vazelin.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Kapsikum oleoresin, Capsicum annuum ‘dan (kırmızı biber) elde edilen doğal bir oleoresindir. En önemli etken maddesi kırmızı bibere acılığını veren kapsaisin ‘dir. Kapsaisin  vanilloik asit türevi bir maddedir. Vanilloidler büyük çoğunlukla periferal sinirlerde yer alan reseptörlerle etkileşim içinde bulunurlar.

Kapsaisin C-tip vaniloid reseptörlere (VR1) bağlanarak katyon kanallarını açılmasına neden olarak kalsiyum akışına izin verir. Kalsiyum akımı eksistatör bir yanıt olup nöropeptidlerin (P maddesi) salınımını başlatır. Nöropeptidler kimyasal kaynaklı ağrı, ısı regülasyonu ve nörojenik inflamasyondan sorumludurlar. Kalsiyum kanalının bloke edilmesi ile duysal liflerde P maddesi azalması (tüketimi) ve bunun sonucunda ağrı kaybı meydana gelecektir.

Kafur birkaç sayıda farklı reseptörü inhibe eder. Kafurla indüklenen TRPV1(transient receptor potential vanilloid subtype 1) reseptöründe duyarsızlaşma ve trpa1 (transient receptor potential ankyrin-repeat) reseptörünün blokajı kafurun analjezik etkilerinin temelini oluşturur.
Mentol,nane yağının (oleum mentha piperita) ana aktif bileşenidir. İnflamasyon spazm ve ağrının tedavisinde iceriden veya dışarıdan (yüzeyel olarak) kullanılır. Topikal uygulamadan sonra mentol soğuk reseptörlerini stimüle etmek yoluyla sinir membranlarının kalsiyum iyon akımlarını inhibe ederek bir serinlik hissine neden olur

Metil salisilat salisilik asitin metil türevidir. Mentol metil salisilat kan damarlarını genişletir. Uygulanan bölgeye kan akışını hızlandırır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERLERİ
Romatoid artrit, osteoartrit, post-herpetik nevralji, ağrılı diyabetik nöropati ve diğer periferik sensoriel nöropatide tedaviye yardımcıdır. Burkulma, incinme, kas sertliği, bel ağrılarına bağlı kas ve eklem ağrılarında, romatizma siyatik ve lumbago tedavilerinde ağrıların azalmasında yardımcı olarak kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Hassas ciltlerde kullanılmamalıdır. Ürün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Sadece harici kullanımlar için uygundur. Acık yara ve tahriş olmuş deriye uygulanmaz. Sürüldükten sonra üzeri bandajla sarılmamalıdır. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Her kullanımdan sonra eller sabunla yıkanmalıdır.

Kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Hassas cilde sahip kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kullanımından önce küçük bir bölgede test edilerek uygulanabilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)`ne bildiriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ağrılı bölgede ovularak sürülür. Ağrının şiddetine göre günde 3-4 defa kullanılır. Artrit ve nevralijide 4-6 hafta sonrasında ağrılarda azalma görülür.

SAKLAMA KOŞULU
25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.çoçukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kavanozda 3,5g , 40g.

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN (TARİH / NO)
17.05.2010 / 2010 -33