Kapsikumlu Liniment

ÜRÜN BİLEŞİMİ
%0,85 Kapsikum Oleoresin (%0,067 Kapsaisin),%42,3 Terebentin Yağı, %31,7 Metil Salisilat, %4,25 Mentol. Yardımcı madde olarak Likit Parafin içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Kapsikum Oleoresin, Capsicum annuum`dan (kırmızı biber) elde edilen doğal ekstredir.

En önemli etken maddesi kırmızı bibere acılığını veren kapsaisindir. Kapsaisin vanilloik asit türevi bir maddedir. Vanilloidler, büyük çoğunlukla periferal sinirlerde yer alan reseptörlerle etkileşim içinde bulunurlar.
 
Kapsaisin C-tip vaniloid reseptörlere(VR1) bağlanarak, katyon kanallarının açılmasına neden olarak kalsiyum akışına izin verir. Kalsiyum akımı eksistatör bir yanıt olup nöropeptidlerin (P maddesi) salınımını başlatır.Nöropeptidler, kimyasal kaynaklı ağrı, ısı regülasyonu ve nörojenik inflamasyondan sorumludurlar. Kalsiyum kanalının bloke edilmesi ile, duygusal liflerde P maddesi azalması (tüketimi) ve bunun sonucunda ağrı kaybı meydana gelecektir.
 
Terebentin lumbago, artrit, nevralji gibi rahatsızlıklarda liniment (ovma losyonu) formlarından geniş ölçüde kullanılır. Kan dolaşımını harekete geçirerek bölgeyi ısıtır.
 
Mentol, Mentha Oil`in (nane yağı) ana aktif bileşenidir. İnflamasyon, spazm ve ağrının tedavisinde içeren veya dışarıdan (yüzeysel olarak) kullanılır. Topikal uygulamadan sonra, mentol, "soğuk" reseptörlerini stimüle etmek yoluyla sinir membranlarının kalsiyum iyon akımlarını inhibe ederek, bir serinlik hissine neden olur.
 
Metil Salisilat, aspirinin (asetil salisilik asit) esası olan salisilik asite benzemektedir.
 
Mentol, Metil Salisilat, kan damarlarını genişletir. Uygulanan bölgeye kan akışını hızlandırır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERLERİ
Kas ve eklem ağrılarında, adale ağrıları, sertlikleri, yorgunlukları, burkulma ve incinmelerde ağrıların azalmasına yardımcı olur. Kas, eklem rahatsızlıkları yanı sıra romatizma, siyatik ve lumbago tedavilerinde yardımcı olarak kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Ürünün içeriğindeki maddelerden her hangi birine aşırı hassasiyeti olan bireylerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Sadece haricen kullanımlar içindir. Açık yara ve tahriş olmuş deride uygulanmaz. Sürüldükten sonra üzeri bandajla sarılmamalıdır. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yakma etkisi rahatsız edici olursa ılık su ve sabunla yıkanmalıdır.

Kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz.
 
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

YAN ETKİLER
Hassas cilde sahip kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kullanımından önce küçük bir bölgede test edilerek uygulanabilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)`ne bildiriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ağrılı bölgeye hafifçe masaj yapılarak sürülür. Günde 2-3 defadan fazla kullanılmamalıdır. Ağrıların 7 gün boyunca devam etmesi ya da birkaç gün içerisinde tekrarlaması halinde kullanımı bırakılarak, doktora danışılmalıdır.

TİCARİ ŞEKLİ
Şişede 50cc ve 100cc

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN (TARİH / NO)
07.10.2009 / 2009 -65